Nhà Tổ Chim Có 1 Ko 2 / a21 Studio

Liên Hệ

Với ngân sách hạn hẹp, các KTS đề xuất sử dụng các kết cấu nhẹ như thép và tấm tôn để thay thế cho gạch và bê tông thông thường. 

Việc sử dụng kết cấu thép không những giúp giảm chi phí trên hệ móng nhà mà còn khiến cho thời gian thi công ngắn hơn, do đó chi phí xây lắp cũng giảm đi. Kết cấu thép gồm hệ lưới cột sắt hộp 90×90 với hệ dầm sắt hộp 30×30 được bao phủ bởi lưới mắt cáo B40 làm thành hệ dàn cho các cây leo tự phát triển.

 

Danh mục: