Nhà Của Gió | Ngôi Nhà Đầy cây Xanh & Nắng Gió – Greenconcept

Liên Hệ

Khi bước vào sân bạn sẽ thấy trước mặt mình là một hồ cá và sau hồ cá sẽ là lớp cây xanh. Lợi ích của hồ cá này là khi gió Đông Bắc thổi vào qua hồ cá sẽ mang hơi nước vào thẳng trong khu vực ở của chủ nhà và đồng thời mảng cây xanh sau lớp hồ cá này làm giảm lượng nhiệt của chính hướng nhà. 

……………………………………………

  • Thiết kế:  Greenconcept
  • Địa điểm: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Diện tích khu đất:  200 m2
  • Diện tích xây dựng: 125 m2
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Chủ trì thiết kế: Nguyễn Hoàng Việt
  • Nhóm thiết kế: Trần Đỗ Hoàng, Võ Đinh Hùng, Bùi Quang Vũ
  • Photo: Bùi Minh Quốc