Ngôi nhà nhiệt đới – cây xanh & hồ cá | FreeDom House | Chơn.a

Liên Hệ

Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam
Năm hoàn thành: 2019
Diện tích đất: 240 m2
Diện tích sàn : 305 m2
Thiết kế : Chơn.a
Kiến trúc sư trưởng: Quảng Chơn
Phát triển thiết kế: Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Xuân Mạnh, Dương Thị Tuyết
Photo: Chơn.a